Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolný Lieskov

Základné údaje
Leží v Manínskych vrchoch uprostred Pružinskej doliny. Archeologické nálezy z mladšej doby bronzovej. V Dolnom Lieskove sú i náleziská zo slovanského obdobia, čo potvrdzuje aj mohylník v polohe Chorvátky. Obec sa spomína v r. 1327 ako Maior villa Lyzkocz, patrila Miklošovi Balogovi, časť vyňatá z majetku Košeckého hradu. V r. 1493 už pramene rozlišovali Malý a Veľký Lieskovec, v r. 1598 Lieskowecz. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a ovocinárstvom. Súčasťou obce je miestna časť Trstie. Prvá písomná zmienka o osade v listine z r. 1330, keď panovník Karol Róbert daroval Andrejovi Čiernemu obec Nadasd, vyčlenenú z majetku hradu Košeca. Na jej území sa nachádza neskororenesančný kaštieľ, ktorý bol súčasťou dolnolieskovského veľkostatku, a v r. 1921 prešiel do správy rodiny Taransovcov. Od r. 1968 boli k Dolnému Lieskovu pričlenené obce Horný Lieskov, Slopná a r. 1980 Trstie. V r. 1993 sa obce okrem Trstia osamostatnili. O Trstí a Pružinskej doline sa hovorí, že sa tam nachádza zlato v zemi - myslia ním jedinečný prameň, z ktorého pripravujú dojčenskú vodu a nealkoholický nápoj s príchuťami. V Trstí pracuje viac ako desať rokov drevárska firma zamestnávajúca ľudí z obce. V Dolnom Lieskove je dobre zabehnutý podnik zaoberajúci sa výrobou náradia a leteckej techniky, hlavnými odberateľmi sú Holandsko a Nemecko. V Dolnom Lieskove je rím. kat. kostol z r. 1754, zasvätený Svätým Anjelom strážcom, s barokovým interiérom. Zaujímavú architektúru má pôvodne renesančný kaštieľ zo 17. stor. niekoľkokrát upravovaný a prestavaný v historizujúcom nizozemsko-francúzskom baroku. Viac ako 40 rokov slúži ako zariadenie sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých. V okolí je udržiavaný anglický park. Od r. 2001 sa značne rozrástla individuálna bytová výstavba, čo má značný vplyv na zvýšenie počtu obyvateľov obce. V obci je vybudovaný vodovod, plynovod, rozvod káblovej televízie, nie je vybudovaná kanalizácia. V oboch m. č. pracujú dobrovoľné hasičské zbory.
M. č.: dolný lieskov, tŕstie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť