Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malý Čepčín

Základné údaje
Nachádza sa v J časti Turčianskej kotliny na širokej nive po oboch stranách potoka Žarnovica. V chotári obce, v lokalite na Homôlke bola nájdená mohyla veľmoža s výstrojom a výzbrojom z veľkomoravského obdobia. Predpokladá sa, že územie obce bolo nepretržite osídlené. Už v r. 1398 sa obec nazývala Malý Čepčín. Do r. 1414 bola obec majetkom zemanov z Ivančinej. V 17. stor. sa v obci nachádzali dve kúrie, Batizovská a Piatrovská, neskôr sa spomínajú kúrie Bernátovská, Čepčianskych, Jankovská a Matušovská. Koncom 19. a začiatkom 20. stor. sa rodina Čepčianskych nespomína. Obce sa hospodársky priaznivo dotkla výstavba železničnej trate zo Zvolena do Vrútok v r. 1871 - 1872. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., remeslami, v obci sa nachádzal mlyn a píla. JRD bolo založené v r. 1950. V obci sa nachádza knižnica, základná škola pre 1. až 4. ročník, školská družina a materská škola. 40 detí sa venuje tancu v dvoch tanečných krúžkoch. V obci pôsobí TJ s troma futbalovými oddielmi a hokejbalový klub. Asi 40 dievčat ZŠ sa venuje tancu v dvoch tanečných krúžkoch. Nachádza sa tu knižnica. Pri TJ existuje futbalový a hokejbalový klub.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť