Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trebichava

Základné údaje
Leží v SZ časti J výbežku Strážovskej hornatiny v bočnom údolí Trebichavského potoka. Ojedinelé archeol. nálezy z doby bronzovej (bronz. ihlice). Obec na zákupnom práve založili v r. 1396, z tohoto roku je aj prvá písomná zmienka. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., prácou v lesoch a ovocinárstvom. Charakteristické sušenie ovocia v drevených sušiarňach. Sušené ovocie predávali zväčša v južnejších okresoch. Boli tu aj lomy na menej kvalitný mramor, v 19. stor. pálenica. Po r. 1918 obyvatelia odchádzali hromadne na sezónne poľnohosp. práce do zahraničia, mnohí sa vysťahovali. Obyvatelia sa zapojili do part. hnutia a SNP. V septembri 1944 mal v obci sídlo štáb brigády J. Žižku. Zachovaná klasicistická zvonica zo zač. 19. stor. s neskoroklacistickým zvonom z r. 1874.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť