Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Priepasné

Základné údaje
Obec sa nachádza na J Myjavskej pahorkatiny. Povrch chotára s tvrdošom Bradlo tvoria treťohorné a ml. druhohorné pieskovce, bridlice, zlepence, sliene a vápence. Chotárom preteká prítok Brezovej a zdrojnica Podkylavského potoka. Má hnedé lesné pôdy a rendziny, chotár zalesnený na V dubovými, na Z borovicovými lesíkmi. Obec vznikla v r. 1957 odčlenením niekoľkých kopaníc od obce Košariská - Priepasné. JRD zal. v r. 1959. Ženy sa venovali paličkovaniu, vyrábali tzv. vláčikovú čipku, ktorú predávali ešte v 50-tych rokoch 20. stor., na jarmokoch a trhoch, na Myjavskom námestí a okolí. Väčšina obyv. dochádzala za prácou do Myjavy a Brezovej pod Bradlom. V obci fungovala veľká ľudová sláčiková muzika.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť