Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hronsek

Základné údaje
Leží vo Zvolenskej kotline na nive Hrona, ktorý tvorí západnú hranicu prevažne odlesneného chotára. Na východ od obce prechádza chotár strmými rozčlenenými svahmi do zarovnaného, silne zahlineného povrchu, kde z podložia vystupujú sopečné horniny. Názvy obce: r. 1500 Zyklafalu, r. 1506 Czwikfalwa, r. 1514 Galowyczfalwa, r. 1515 Galowycz, r. 1565 Garanzegh, r. 1786 Garamseg, r. 1808 Hronec, r. 1920 Hronsek - Skalka, r. 1927 Garansek, r. 1946 Hronsek a maď. Garamszeg. Hronsek bol založený na rozhraní 13. a 14. stor. na území vyčlenenom zo Zvolenského kráľovského panstva. Do r. 1848 patril rôznym zemianskym rodinám (Prokop, Soos a od 17. stor. aj Géczy). V 18. stor. sa stal artikulárnym miestom. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp. a zásobovalo Ban. Bystricu roľníckymi produktmi. V obci bol veľkostatok dr. Aladára Déchyho, ku ktorému patril mlyn. Najstaršou pamiatkou je got.-renes. kaštieľ z 15. stor., prestavaný a opevnený v r. 1576 a v 20. stor. čiastočne prebudovaný. V obci sa nachádza i drevený artikulárny kostol z r. 1725 s hrazdenou konštrukciou, pôdorysom gréckeho kríža s emporami a oltárom s obrazom z r. 1781. Drevená zvonica je z prvej tretiny 18. stor., barok. kaštieľ s rokok. detailami z r. 1775 a pamätný dom (fara), pôsobisko A. H. Krčméryho. V obci pôsobil A. H. Krčméry (1822 - 1891), spisovateľ, hudobný skladateľ, autor melódie Sládkovičovej básne Hojže, Bože. Narodil sa tu Ondrej Braxatoris st. (1782 - 1848), otec básnika A. Sládkoviča.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť