Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kiarov

Základné údaje
Leží v JV časti okresu pri rieke Ipeľ, 20 km od Veľkého Krtíša. Chotár sa nachádza zväčša na mokrej, zaplavovanej nive Ipľa. S časť má pahorkatinný ráz. Prírodnou rezerváciou je chránený Kiarovský močiar na ploche 16 ha, čo predstavuje plošne jedno z väčších chránených území v alúviu rieky Ipeľ.

Obec vznikla v 19. stor. zlúčením dvoch obcí Veľký Kiarov a Malý Kiarov. Súčasný maď. názov obce Ipolykér, zachováva meno starého maďarského kmeňa Kér, ktorý v 10. stor. prenikol do údolia Ipľa, pôvodne obývaného Slovákmi. Obec Keer sa spomína v r. 1271, od 15. stor. ako dve samostatné obce. Obyvatelia hospodárili na pôde, zaoberali sa aj vinohradníctvom, časť pracovala mimo obce. Kultúrnymi pamiatkami sú barok. kaplnka z 18. stor. so zvonicou a neskoroklas. kúria z 19. stor. Je tu kultúrny dom, detské a futbalové ihriská, obchod. Obec je členom združenia obcí mikroregiónu Ipeľská dolina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť