Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pruské

Základné údaje
Leží na pravej strane Váhu uprostred Ilavského podolia na náplavovom kuželi Podhradského potoka. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1244 pod názvom terra Pruska. Neďaleko Pruského existovala v stredoveku osada Výčapy (1243), dnes miestna časť, chotár sa rozkladal medzi Pruským a Tuchyňou. Pruské bolo sídlom správy panstva Vršatec od 17. stor. Bolo mestečkom s právom trhu. R. 1890 založený pri veľkostatku liehovar. Obyv. poľnohosp., venovalo sa ovocinárstvu, pestovaniu chmeľu pre panský pivovar, remeslu a obchodu, v obci dve tehelne. Prvá cirkevná škola v r. 1665, detská opatrovňa založená v r. 1896 grófkou Pavlou Königsegg. V obci bol i starobinec-hospic. Kaštieľ renesančný z poslednej tretiny 16. stor. - sídlo panstva rím. kat. kostol, postavený v r. 1780-89 grófom Františkom Königseggom a manželkou Szidoniou Eszterházy na mieste zbúraného stredovekého kostola z r. 1221, barokový organ z r. 1780, výzdoba i cenný hlavný oltár dielo neznámeho majstra z okruhu Rafaela Donnera. Kostol a kláštor františkánov ranobarokový, postavený r. 1642, kláštorná budova s arkádovým dvorom, vstupný portál z r. 1642 s erbami. Zachoval sa inventár hudobnín, hudobných rukopisov a tlačív, svedčí o vyspelosti chrámovej vokálnej a inštrumentálnej hudby 18. stor. Z pôvodnej františk. knižnice (zal. v r. 1789) zostalo iba torzo. V Pruskom pôsobil a je tam pochovaný Hugolín Gavlovič (1712-1787), kňaz, literát, významná osobnosť Slovenska, jeho meno nesie základná škola. Turisticky atraktívna obec, v Euroregióne Biele-Bílé Karpaty. Akcie: Setkání muzikantu, Bielokarpatská akadémia zameraná na tradičné remeslá, zimný výstup na Vršatec, cyklotrial, Kultúrna jar a jeseň - Gavlovičove slávnosti, Majstrovstvá Európy vo varení guláša. Súčasťou obce Podvažie a Savčiná. Technická infraštruktúra: plynofikovaná obec, verejný vodovod, železnica od r. 2003 využívaná len na nákladnú dopravu, spojenie s okolím autobusovou dopravou. Kaštieľ majetkom trenčianskeho samosprávneho kraja, zdravotné stredisko, futbalové ihrisko (TJ Považan Pruské), hokejbalové ihrisko.
M. č.: podvažie, pruské, savčina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť