Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nižný Skálnik

Základné údaje
Obec leží na juhu Slov. rudohoria na nive v doline Rimavy. Chotár tvoria uloženiny a andezity. Dubové lesy so zverou. Sú tu zosuvy - blokové polia. Rastie tu ďatelinovec bylinný. Eneolitické sídlisko ľudu s kanelovanou keramikou, nálezy bronzových i železných predmetov. Pôvodne jadro neskorších obcí tohože mena. Na obcou stál Maginhrad (bratrícka tvŕdza). Zmienka o obci r. 1334 v majetku kaločského arcibiskupa, potom rodín Széchyovcov, Lossonczyovcov a i. R. 1542 názov Also Zkalnok. Pred r. 1596 obec spustošili Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., chovom hovädzieho dobytka, furmančením a obchodom. Z remesiel tu boli čižmári, pálenie pálenky. Bol tu mlyn a kameňolom. Kostol ev. a. v. (1805) postavený na mieste st. gotického (spomína sa r. 1451). Epitaf (1790), kazateľnica (1729), empora (1767), organ (1767). Čitateľská spoločnosť malohontská (1791-1830), Malohontská učená spoločnosť (1808 - 1842). Hrob člena spoločnosti Mateja Holku. V súčasnosti je tu fa. Keľo a synovia, poľnohospodárstvo, pestovateľská pálenica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť