Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Drahňov

Základné údaje
Leží v strednej časti Východoslovenskej nížiny, na západnom vale Laborca, v nadm. výške okolo 106 m. V chotári sa našli slovanské pamiatky z 9. až 10. stor. Drahňovské sídlisko jestvuje nepretržite od 9. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1262. Zemepánmi Drahňova boli od 13. stor. tamojší zemania. V Drahňove jestvovala mýtnica od 14. stor. Pravdepodobne od 15. stor. sa Drahňov vyvíjal ako mestečko. V miestnom sídlisku stálo v r. 1600 tridsaťsedem domov mešťanov, kaštieľ miestnych zemanov, kostol, fara a škola. V 17. a začiatkom 18. stor. mestečko Drahňov prudko upadalo, až sídlisko spustlo, takže okolo r. 1715 vôbec nejestvovalo. Obnovený Drahňov mal v r. 1720 len 9 meštianskych, resp. roľníckych domov a v r. 1828 ich bolo 84 s 605 obyvateľmi. V Drahňove zrejme jestvoval katolícky kostol pred 14. stor. Katolícki farári v ňom pôsobili približne do r. 1600. Odvtedy v ňom pôsobili ev. kazatelia. Kaštieľ postavili v r. 1812, ev. ref. kostol v r. 1836.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť