Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kozárovce

Základné údaje
Ležia na Pohronskej pahorkatine a na nive Hrona. Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy sídliska s kanelovanou keramikou, žiarový hrob zo st. doby bronzovej a sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec kráľ. kováčov sa písomne uvádza v r. 1075 (Kouachi), keď prešla do majetku opátstva v Hronskom Beňadiku. Okrem krátkeho obdobia za Matúša Čáka patrila opátstvu, od r. 1565 ostrihomskej kapitule. V r. 1634 platila obec domácej vrchnosti i Turkom, ktorí ju pre neporiadne odvádzanie poplatkov vypálili a odohnali statok. V r. 1912 sa otvorila železn. doprava na trati Kozárovce - Zlaté Moravce, Kozárovce sa stali železničnou križovatkou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., tkáčstvom, pracovali na miestnej píle a pri železnici.

Crusan: Osada sa spomína v r. 1236 (Crusan), patrila poddaným hradu Tekov.
Graduch: Zem s mlynom sa spomína v r. 1302 (Graduch) ako zemiansky majetok.
Korlát: Osada sa spomína v r. 1358 (Korlath), v r. 1535 patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku.
Machkazora: Osada sa spomína v r. 1251 (Machkazormv), patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku.
Selec: Osada je písomne doložená v r. 1209 (Zelaz).

Barok. kostol sv. Filipa a Jakuba ml. apošt. z r. 1718 bol klas. upravený v r. 1790. Barok. kaplnka na cintoríne z 18. stor. bola v 19. stor. klas. upravená.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť