Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ruskov

Základné údaje
Leží na styku juhových. časti Košickej kotliny so Slanskými vrchmi. Chotár vystupuje na vých. z nivy Olšavy cez terasovú plošinu do vrchoviny, zalesnenej dubom a do nižšej hornatiny, zalesnenej bukom. Povrch tvoria treťohorné andezity. Má hnedozeme a hnedé lesné pôdy. Okolie obce osídlené už v neolite - sídlisko potiskej kultúry a v dobe hallštattskej. Najstaršia zmienka o obci je z r. 1204, spomína sa v nej miestny kostol. Patrila panstvu Slanec. R. 1427 mala 24 port, r. 1630 odviedla deviatok 1 a 3 porty od gazdov a 1 portu od želiarov, r. 1715 bola opustená, r. 1720 mala 6 domácností, r. 1772 30 rodín, r. 1828 87 domov a 597 obyv. Obživu si zabezpečovali roľníčením, pálením uhlia a liehu, výrobou sudov a korýt. Po r. 1918 boli zamestnaní v poľnohosp. a sezónne v lesnom hospodárstve. V obci jestvovali vyhne, mlyn, liehovar a kameňolom. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Súčasťou Ruskova je od 18. stor. samota Regeta, ktorá v minulosti existovala ako samostatná obec. Listinne je doložená v r. 1298, patrila panstvu Slanec. Koncom 17. stor. sa v dôsledku stavovských povstaní vyľudnila. Kostol rím. kat. z r. 1938, postavený na mieste rom. zo zač. 13. stor. Rím. kat. far. úrad. Filiálka gr. kat. far. úradu v Slanskom Novom Meste. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Železničná stanica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť