Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dobrá

Základné údaje
Leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 105 m. Predpokladá sa, že dedina jestvovala už pred 10. stor. Pri Dobrej sa nachádzajú staromaďarské hroby z 10. stor. Najstaršia písomná správa o dedine je z r. 1323. Jej zemepánmi boli viaceré zemianske rody. V r. 1600 bolo v Dobrej 15 obývaných poddanských domov. V r. 1715 v nej žilo 6 poddanských domácností, v r. 1720 už 12 domácností, v r. 1828 bolo 57 domov a 424 obyv., v r. 1900 426 obyv., v r. 1970 583 obyv. Gr. kat. kostol pochádza z konca 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť