Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Margecany

Základné údaje
Obec leží v doline Hornádu na severnom brehu Ružínskej vodnej nádrže, zo severu obklopená Čiernou horou, z juhu a západu Slovenským rudohorím. Prevažne zalesnený hornatinný chotár (vápence, porfyroidy, ruly). V chotári Ružínska vodná nádrž (rekreačná zóna). Turistická trasa Slovenského raja (Slovinky - Krompašský vrch - sedlo Margecany). Prvá pís. zmienka z r. 1235 (Szent Margitha - patrónka miestneho kostola sv. Margity). V držbe rodiny Jekelfalussyovcov. Nálezy železnej rudy a striebra. R. 1787 mali 65 domov so 408 obyv., r. 1828 71 domov s 517 obyv. R. 1884 sprevádzkovaná žel. trať Margecany - Gelnica - Smolnícka Huta. Rím. kat. ľudová škola od r. 1867. R. 1936 slávnostné otvorenie (prezident E. Beneš) žel. trate Červená Skala - Margecany, ktorou sa spojila Košicko-bohumínska žel. s Pohronskou žel. Po r. 1945 postavená vápenka. R. 1961 k obci pripojená Rolova Huta. R. 1962 asanácia obce kvôli budovaniu Ružínskej priehrady, pôvodne sa rozkladala na sútoku riek Hornádu a Hnilca. Rodisko olympionika Júliusa Točeka (nar. 1939, veslovanie). Rím. kat. kostol z r. 1825, prestavba zač. 20. stor. Fil. gr. kat. far. úrad Kojšov. Pomník SNP, pomník padlým v oboch svetových vojnách. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Folklórne súbory Jadlovec, Jadlovček a Margarétka. Klub slovenských turistov, TJ Lokomotíva Margecany. Klub dôchodcov. Autobusová zast., žel. stanica. Lekáreň. Firmy: Vápenka Margecany. Člen Mikroregiónu Dolný Spiš a ZMO Hnileckého regiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť