Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horné Strháre

Základné údaje
Ležia 10 km od Veľkého Krtíša v doline potoka Stará rieka na JV chrbtoch Krupinskej planiny. Sú tu minerálne pramene. Prvé zmienky o terra Vzturgar či Ztragar sú z r. 1243. Obyvatelia sa živili poľnohosp., remeslami a spracovávaním dreva. Tradíciu má výroba ľudových výrobkov zo slamy a prútia. Zaoberali sa aj vinohradníctvom, ovocinárstvom, včelárstvom, chovom dobytka a oviec. Obnovila sa ťažba piesku a dreva urbárskou spoločnosťou Rakyta. K pamätihodnostiam patrí rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie, pôvodne barok. - klas. z pol. 18. stor. a prestavaný v r. 1879, ev. kostol z r. 1791, rozšírený v r. 1862 - 1865, upravovaný r. 1910, budova urbárskej pálenice z 19. stor., náhrobník obetí druhej svet. vojny pred obcou, kamenné roľnícke domy z 19. - 20. stor., z ktorých časť sa využíva na rekreačné účely a pamätná tabuľa Jozefa Luňáčeka (1844 - 1911), učiteľa, amatér. archeológa a zberateľa. V obci je kultúrny dom a novostavba domu smútku. Okolie poskytuje možnosti turistiky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť