Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Brzotín

Základné údaje
Obec leží v Rožňavskej kotline. Chotár ma pahorkatinný až vrchovinný ráz. Je tu ojedinelé nálezisko rastliny kandík psí zub na Slovensku. Prvá písomná zmienka je z. r. 1242 ako Berzethe (donačná listina Bélu IV.), kde sa spomína dolovanie zlata. Patrila Bebekovcom, od r. 1293 Máriássyovcom a popri nich viacerým zemianskym rodom. V 14. stor. tu bola mýtna stanica na ceste do Spiša. Na mieste starej pevnosti tu stál hrad, ktorý sa spomína v r. 1327. V r. 1556 ho dobyli Turci, po nich lúpežní zemania a v r. 1573 ho Turci zbúrali. V 18. stor. tu bola manufaktúra na medený plech, v pol. 19. stor. sa rozvinulo železiarstvo s vysokou pecou postavenou v r. 1847. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. V rokoch 1976 a 1990 bola obec pričlenená k Rožňave, od r. 1990 má vlastný obecný úrad. Obyv. sa venovali baníctvu, poľnohosp. a remeslám. V súčasnosti sú zamestnaní v obchode, priemysle, verejnej správe, poľnohosp. a stavebníctve. Nachádza sa tu ranogot. kostol ref. cirkvi z 13. stor., barok. kaštieľ z r. 1729, rím. kat. neskorobarok. kostol z konca 18. stor., klas. zemianske kúrie z 18. - 19. stor. (spolu 5). V obci je ZŠ pre 1. - 9. ročník, pracuje tu ľudový spevokol Berko a organizujú sa každoročne jazdecké preteky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť