Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Budča

Základné údaje
Južná časť Kremnických vrchov a severná časť Žiarskej kotliny tvorí rámec obce Budča. Leží v malej Budčianskej kotline na náplavových kužeľoch, prechádzajúcich do pravobrežných terás Hrona. Vrcholové časti vrchov majú zarovnaný, na rad chrbtov rozčlenený plochý povrch. Od r. 1964 je na ploche 176,49 ha Štátna prírodná rezervácia Boky, jedna z najsevernejších lokalít vzácnych teplomilných rastlinných spoločenstiev, s výskytom zaujímavých geologicko - geomorfologických prírodných výtvorov. Bol tu vybudovaný 5,1 km dlhý náučný chodník. Názvy obce: r. 1254 Bucha; r. 1773 Bucsa; r. 1808 Buča; r. 1927 Budča; maď. Búcs, Zólyombúcs. Obec je doložená r. 1254, pôvodné obyvateľstvo tvorili slobodníci, ale už od 14. stor. patrila panstvu v Dobrej Nive. V 16. a 17. stor. ju pre jej polohu na hlavnej komunikácii pustošili vojská. Turci ju vypálili v r. 1599 a 1626. Ešte v r. 1663 bolo v obci cisárske vojsko, ktoré malo zabrániť Turkom v pochode na Zvolen k Ban. Bystrici a Ľubietovej. Obec bola krátko majetkom Zvolenského zámku a občania vykonávali poddanské povinnosti. Budča bola do r. 1872 dostavníkovou stanicou pošty na linke Levice - Banská Štiavnica - Ban. Bystrica. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp.. Najstaršou pamiatkou v obci je gotický rím. kat. kostol zo 14. stor., ktorého architektúra bola v 18. stor. zmenená na barokovú; obraz na hlavnom oltári od J. B. Klemensa; vo veži sú staré zvony zo začiatku 16. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť