Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Liptovské Matiašovce

Základné údaje
Obec sa nachádza sa v S časti Liptovskej kotliny na styku Chočských vrchov a Západných Tatier v doline Suchého potoka. Matiašovce dosiahli svoj najväčší význam práve v období mladšieho halštatu. Svedčí o tom predovšetkým jaskyňa Dúpnica, v ktorej si mladohalštatský ľud založil svätyňu. Územie dnešnej obce vyčlenené z chotára Sielnice získal už v r. 1283 poddaný Michal, syn Suduna. V r. 1356 potomkovia Mateja osadu rozdelili na severnú a južnú časť, preto sa na území dnešnej obce Liptovské Matiašovce až do r. 1924 nachádzali dve samostatné obce Nižné a Vyšné Matiašovce. V stredoveku boli však administratívne spojené. Starší murovaný kostol svätej Heleny v renesančnom slohu dali v N. Matiašovciach v prvej polovici 14. stor. postaviť miestni zemania. V r. 1697 dal na mieste pôvodného kostola svätej Heleny postaviť kostol svätého Ladislava nitriansky biskup Ladislav Matiašovský. Obyv. sa zaoberalo väčšinou poľnohosp. a chovom dobytka. V obci sa nachádza aj baroková kaplnka z r. 1727. Drevená zvonica z druhej polovice 19. stor. vo V. Matiašovciach bola v r. 1983 asanovaná a na jej mieste bola postavená nová.
M. č.: Nižné Matiašovce, Vyšné Matiašovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť