Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hriňová

Geografia
Leží v úzkej doline Slatiny v JZ časti veporského Slov. rudohoria a na svahoch Poľany. Chotár tvoria žulové horniny, andezity a ich tufy. Potoky Biela Voda, Slanec, Sučí potok. Na rieke Slatina je postavená Hriňovská vodná nádrž zaberajúca plochu 48 ha. Slúži ako zásobáreň pitnej vody okolitých regiónov. Poľana (1458 m n. m.) je najväčšia vyhasnutá sopka na Slovensku, stratovulkán (13 - 15 mil. rokov). Kóta Hrb (1255 m) je geografickým stredom Slovenska.

CHKO svetová biosferická rezervácia UNESCO, vyhlásená v roku 1990 sa rozprestiera na ploche 20360 ha. Vyskytuje sa tu 1220 druhov rastlín. V chránenej poľovnej oblasti sa vyskytuje medveď, rys, jelenia zver, poľovné vtáctvo a i. Do katastrálneho územia mesta patria NPR (národná prírodná rezervácia) Zadná Poľana, Pod Dudášom, Mačinová, Kopa a Habáňovo, prírodná pamiatka Melichova skala a i. Sú tu bralá, skalné steny, vodopády (napr. Bystré 18 m), jaskyne, ihličnaté a zmiešané lesy. Chránený strom Baťkova lipa na samote Šulekov vrch má viac ako 300 rokov.
História
Nález 14 rímskych mincí z 2. stor. n. l. na brehu riečky Slatiny. Hriňová sa vyvíjala ako súčasť Detvy od 18. stor., úplne sa osamostatnila až v r. 1890. Obec bola oslobodená 12. 2. 1945, padlo tu 120 sov., 187 nem. vojakov. V centre mesta i na Poľane sú pamätníky SNP. Mestom sa stala Hriňová v r. 1989, s mestkým znakom - postava fujaristu v ľudovom odeve.
Demografia
Obyv. sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom oviec. Sklárska výroba (1803 - 1914 brúsené a farbené sklo). Spracovaním dreva (bola tu úzkokoľajka železnica z Perísk a Studenej jamy do Kriváňa).
Hospodárstvo
V súčasnosti Hriňovské strojárne a. s., Tepelné hospodárstvo. Hriňovská mliekáreň a pekáreň, Hydrex, IQM, ROVEN, PKM, KNK Nako. Svojpomocné družstvo jednotlivo hosp. roľníkov. Ubytovania, stravovanie, zmenáreň. Koná sa tu Petropavlovský jarmok a Furmanská súťaž ťažných koní.
Pamätihodnosti
Katolícky kostol sv. Petra a Pavla v Hriňovej (1947), Na Raticovom vrchu stojí novopostavený kostol Panny Márie Fatimskej (kde sa konajú púte) a v časti Krivec I. je kostol Nanebovzatia P.Márie, v osadách staršie kaplnky (napr. Biele Vody) a zvonice.
Kultúra
V Hriňovej pôsobí Rád menších bratov Kapucínov, sú tu 2 knižnice (jedna s cirkevnou lit.), 2 ZŠ, Detský domov, Mestské kultúrne stredisko - s národopisnou expozíciou. Hriňovské informačné centrum. Ľudová architektúra, folklór, drevené vyrezávané kríže, ľudové rezbárstvo, maľovanie obrázkov na skle.
Infraštruktúra
Zdravotné zariadenie, lekáreň. Športové možnosti - tenisová škola, kolky, plaváreň. Turistika - Penzión JK-solárium, Horský hotel Poľana (bazén, fitness centrum, kolkáreň), lyžiarske vleky a bežecké trate. Biele vody- lyžiarsky vlek, penzión, výlety až k prameňu Ipľa. Rudohorná cyklomagistrála. V Meste sú autobusové zastávky a čerpacia stanica.
M. č.: Biele Vody, Horná Hriňová, Hriňová, Jasenovo, Krivec 1, Krivec 2, Mangútovo, Slanec, Snohy, Štoliansko, Vrchslatina, Priehalina, Pivnička, Zánemecká, Blato.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť