Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sklabinský Podzámok

Základné údaje
Nachádza sa vo V časti Turca v predhorí Veľkej Fatry v doline Kantorského potoka. V chotári obce nálezy z prelomu doby bronzovej a staršej doby halštatskej, žiarové pohrebisko lužickej kultúry a sídlisko púchovskej kultúry. V chotári Sklabine vznikol Sklabinský hrad, ktorý bol pravdepodobne vystavený v 2. pol. 13. stor., písomná zmienka o ňom je z r. 1309. Tento hrad koncom prvého desaťročia 14. stor. prevzal funkciu centra Turca, a od r. 1339 stolice. Celé 15. a zač. 16. stor. hrad a panstvo často striedalo majiteľa a od r. 1527 sa dostalo do rúk Révayovcom. R. 1630 bolo v areále hradu postavené reprezentatívne sídlo župana Turčianskej stolice. Obec sa vyvinula z majera a je písomne doložená r. 1678. Obyvatelia obce sa okrem poľnohosp. zaoberali remeselnou činnosťou pre potreby hradu, nachádzal sa tu pivovar, mlyn a píla. Pred vypuknutím SNP sa v Kantorskej doline nachádzal partizánsky tábor. Nemci vypálili obec dňa 30. 9. 1944. Obyvatelia obce sa v súčasnosti živia poľnohosp. Pastvinárske družstvo bolo založené r. 1952 - 1954, v r. 1960 prebral pôdu ŠM Martin. Pomník SNP v Kantorskej doline (1959).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť