Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lužianky

Základné údaje
Obec leží pri JV okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na nive a terase Nitry, 5 km od Nitry. Vznikla v r. 1948 zlúčením obcí Šarlušky a Kajsa. Lokalita obce bola osídlená od staroveku počas všetkých archeologických období až po veľkomoravské pohrebiská. V prvej zmienke z r. 1113 sa obec Šarlušky spomína ako Sorlou. V 13. až 19. stor. bola majetkom Nitrianskej kapituly. V 16. stor. tu malo majetkové podiely aj Ostrihomské arcibiskupstvo, Solymosiovci a Lefantovskí, v 17. stor. Užovičovci a v 18. stor. Bartakovičovci. Kaysza (prvé známe meno obce Kajsa) bola v r. 1598 majetkom zemanov Gyórikovcov a Sókyovcov. V období tureckej poroby v r. 1601 boli v obci obývané len 2 domy. V r. 1688 ostrihomský arcibiskup poručil majetkové podiely Nitrianskej kapitule. Z r. 1752 pochádza zmienka o pivovare v obci Kajsa. Koncom 19. stor. najviac pôdy prislúchalo Nitrianskemu biskupstvu. Ku Kajse patrili aj staršie osady Gödörhát a Korytník. Po r. 1895 vznikla obec Šarlušky-Kajsa a v r. 1948 bola premenovaná na Lužianky. V r. 1938 sa z obce stal významný železničný uzol. V r. 1976 - 1993 bola pričlenená k Nitre. Je tu Výskumný ústav živočíšnej výroby. Rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie je z r. 1938.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť