Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vyšný Kubín

Základné údaje
Leží v južnej časti Oravskej vrchoviny na severozápadnom svahu Chočských vrchov v doline Leštinského potoka. Západná časť je odlesnená, na severe Ostrá a Tupá skala s bralnými formami a strmými stenami z treťohorných zlepencov. V južnej zalesnenej časti vystupuje mohutná hradba Veľkého Choča (1611 m n. m.) na vápencoch a dolomitoch s pevnými bralnými formami. Na Vyšnokubínskych skalkách boli odkryté pohrebiská a sídliská z doby halštatskej, lužickej, ml. doby bronzovej i púchovskej. Vyšný Kubín daroval magister Donch zemanom Meškovcom a Kubínyiovcom z Revúcej v r. 1325. Pamätihodnosti: renesančný dolný kaštieľ zo 17. stor. s nárožnými vežami a cibuľovitými strieškami, stredný Smrečányiho alebo Bulovský kaštieľ, horný pseudobarokový kaštieľ z 18. stor. s parkom, zemianske domy, kostol sv. Trojice zo 17. stor., pomník SNP, socha Priadky od F. Štefunka. Zemianske domy z Vyšného Kubína sú v skanzene v Zuberci. Rodáci: P. O. Hviezdoslav, M. Gacek, M. Figuli. JRD založili v r. 1952, v r. 1963-1975 Štátny majetok, od 1975 JRD a Ovocinársky ŠM. Vyšnokubínske skalky vyhľadávajú turisti a horolezci. Je tu Výskumná stanica pre trávne porasty a horské poľnohospodárstvo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť