Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sládkovičovo

Základné údaje
Mesto leží v Podunajskej nížine na nive Dudváhu, ktorý tečie východnou časťou mesta, a Čiernej vody, tečúcej na juhozápadnom okraji chotára. Severovýchodne od mesta sa nachádza na okraji lesa chránené prírodné územie Skádkovičovská piesková duna. Je jediným náleziskom kontinentálnej rastliny sápa hľuznatá.

Mesto vzniklo zlúčením pôvodne dvoch samostatných lokalít Veľkého a Malého Diósegu v roku 1943. Premenované na Sládkovičovo bolo v roku 1948. Najstaršia písomná správa o meste vo forme Gyozyg sa zachovala v listine z r. 1326. V 14. stor. patrila obec šľachtickým rodinám, v roku 1398 a 1406 sa obec spomína ako majetok Stibora zo Stiboríc. V roku 1401 však sa spomínajú už v súvislosti so Sládkovičovom aj budínske klarisky. Za svoje tunajšie majetky v prvej polovici 15. stor. sa museli niekoľkokrát súdiť najmä s majiteľmi šintavského panstva. Od 16. stor. až do druhej polovice 18. stor. dnešné Sládkovičovo patrilo klariskám z Budína, neskôr po premiestnení ich sídla do Bratislavy bratislavským klariskám. Na ich žiadosť v roku 1582 Rudolf II. udelil výsadu na vydržiavanie trhov, čo znamenalo pre obec povýšenie na mestečko. V roku 1599 mestečko vyrabovali turecké vojská. Dôsledky týchto udalostí Matej II. sa snažil zmierniť vydaním ďalšej výsadnej listiny pre klarisky, ktoré na tunajšom priechode cez Dudváh mali právo vyberať mýto. Obec počas protihabsburských povstaní ale aj počas tureckých vojen veľa trpela, keďže ležala popri hlavnej ceste smerujúcej do Bratislavy z juhu a východu Uhorska. Po zrušení rehôľ Jozefom II. mestečko sa stalo majetkom Uhorskej kráľovskej komory, ktorá zverila tento majetok do správy Verejných základín. V roku 1806 Karol Eszterházy zakúpil veľkú časť chotára. Ešte v prvej polovici 19. stor. majetky získali Zichyovci. Novými zemepánmi mestečka zostali až do r. 1848. V druhej polovici 19. stor. tu najväčšie majetky nadobudli príslušníci rodiny Kuffner.

Na územie dnešného katastra mesta, pôvodne nazývanej ako Újhely - Puszta v roku 1786 - 1787 sa prisťahovalo 321 nemeckých kolonistov z Vestfálska a Porýnska. Táto lokalita sa postupne osamostatnila a bola známa ako Németdiószeg alebo Kisdiószeg. Mala vlastnú správu, vlastného richtára. Súčasťou Veľkého Diósegu sa stala v roku 1943.

V roku 1869 mal Veľký Dióseg 1679, Malý Dióseg 550 obyvateľov. Do druhej polovice 19. stor. sa zaoberali najmä poľnohosp., neskôr sa výrazne zvýšila zamestnanosť v priemysle.

K pamätihodnostiam mesta patrí rím. kat. kostol zo začiatku 17. stor., prestavaný bol v roku 1736, 1786 a 1845. Kaštieľ, ktorý v roku 1885 prestavali Kuffnerovci, pochádza zo 17. stor. Pozornosť si zasluhuje aj bývalá administratívna budova cukrovaru, bola postavená v druhej polovici 19. stor.

Hospodársky rozvoj mesta sa začal v polovici 19. stor. otvorením železničnej trate medzi Bratislavou a Pešťou. Ešte výraznejší podiel na rozvoji mesta však malo založenie tunajšieho cukrovaru v roku 1867. Pracoval až do konca 20. stor. Popri cukrovare vznikla v druhej polovici 20. stor. aj konzerváreň na spracovanie zeleniny a ovocia. Jeho činnosť bola pred niekoľkými rokmi taktiež ukončená, spracovanie zeleniny ako aj mäsa však zostalo naďalej charakteristické pre miestny potravinársky priemysel. V súčasnosti najmä drobné a stredné podnikanie je charakteristické pre mesto. Jeho poloha a aktivity v rámci Euroregiónu Győr - Bratislava dávajú záruky nového rozvoja. V súčasnosti v meste sa buduje priemyselný park.

V meste aj má školstvo dlhoročnú tradíciu. Nielen základné školy, ale aj detašované vysokoškolské pracovisko sa stará o zvýšenie odbornej úrovne obyvateľov z celého regiónu.

O kultúrny rozvoj mesta sa zaslúžili najmä amatérske súbory, miestna citarová skupina dosiahla aj na medzinárodných súťažiach popredné umiestnenia a sú známi na celom okolí.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť