Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jarok

Základné údaje
Leží v J časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, má černozemné pôdy, 9 km Z od Nitry. V katastri obce sa našiel kostrový hrob lengyelskej kultúry z neolitu a trácko-skýtsko-halštatské sídlisko. Prvá písomná zmienka je z r. 1113, keď bola obec Erig (prvý známy názov) majetkom zoborského opátstva. Od r. 1363 dlhodobejším zemepánom bolo Nitrianske biskupstvo. V r. 1600 obec vypálili Turci, ktorým v r. 1664 platilo daň 21 domácností. V obci vtedy pracoval jednokolesový mlyn. Vojsko G. Bethlena tu táborilo v r. 1620 - 1621. Rím. kat. kostol sv. Martina od r. 1663 pustol, v rokoch 1718 - 1723 postavili nový. V pol. 18. stor. sa v katastri rozprestierali rozsiahlejšie ovocné sady a vinice. JRD založili v r. 1957, tehelňa je z r. 1968. V r. 1948 sa názov Ireg (maď. Üreg) zmenil na Jarok.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť