Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horná Mariková

Základné údaje
Leží na S Javorníkov, pri hranici s Českou republikou v údolí Marikovského potoka, v rovnomennej doline posiatej množstvom samôt a osád. Na prastaré osídlenie poukazujú názvy miestnych častí a potoka Žrnové a Modlatín. Prví Slovania sa usadili na Šimúnkach pravdepodobne v 2. a 3. stor.

História v stredoveku je rovnaká s Dolnou Marikovou, ako samostatná osada v prameňoch sa uvádza až v r. 1786. V r. 1790 bol na Modlatíne vybudovaný kostol. V jednotlivých osadách doliny sa dodnes zachovali ukážky typickej ľudovej architektúry - dvojpriestorové zrubové drevenice so šindľovou strechou postavené na kamennej podmurovke. R. 1828 sa objavuje zmienka o časti Hornyo Hlboke. Obec sa osamostatnila od Dolnej Marikovej politicky i hospodársky v r. 1954. V obci bola výrobňa Považských strojární, dnes sa usilujú, aby oživili prevádzku a znížili veľkú nezamestnanosť. V r. 1973 postavili v časti Modlatín budovu Obecného úradu, dnes je tam i knižnica, matrika, sobášna sieň a kultúrny dom. V časti Pagaňov, v bývalej budove školy, kde učil kpt. Ján Nálepka, je od r. 1995 Dom dôchodcov. V r. 1986 sa začalo so stavbou tzv. skanzenu - amfiteátru v peknom prírodnom prostredí zrubových drevených chalúp, každoročne od r. 1993 sa tam konajú na okolí obľúbené Marikovské folklórne slávnosti. Nevýhodou obce je rozľahlý kopaničiarsky chotár, nízka hustota osídlenia v 101 osadách, ku ktorým vedie 50 km zničených miestnych komunikácií a vysoký priemerný vek. Obec sa snaží získať financie na kanalizáciu, ČOV i plynofikáciu. Chátra i bývalá pýcha obce - hotel Ráztoka. V obci tradícia futbalu, cyklistiky (cyklotrasy v rámci miniregiónu Združenie obcí Marikovskej doliny). Známy folklórny súbor Žrnovanka, detský Žrnovček, miestna dychovka a trojica hudobníkov nazvaná Marikovský šramot. V r. 1992 nadviazala obec družbu so Šárovcami z okresu Levice. Tam odišla veľká vlna vysťahovalcov po 1. a 2. svet. vojne z chudobnej Marikovskej doliny. Obec v prekrásnom horskom prostredí sa priam ponúka na turistiku, oddych, zber plodín a hríbov, niekoľko rokov s úspechom funguje horský penzión - hotel Eva-Mária. Chata Ráztoka v Ráztoke s dvoma lyžiarskymi vlekmi (350 a 750 m). Rím. kat. kostol z r. 1790 zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Na obecnom dome je umiestnená pamätná tabuľa Martinovi Riljakovi zo 71. pešieho trenčianskeho pluku, popraveného pred koncom 1. svet. vojny v júni 1918 v Kragujevaci.
M. č.: Belejov, Hlboké, Modlatín, Pagaňov, Ráztoka, Rovné, Stolečné, Udička, Vlkov, Žrnové.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť