Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malá Čalomija

Základné údaje
Leží v Ipeľskej kotline, pri štátnej hranici s Maďarskou republikou. Obec Malá Čalomija sa spomína v r. 1342, majetok rodu Hont - Poznanovcov Chalamia už od r. 1244. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, chovom dobytka a oviec. Z pôvodnej architektúry stoja ľudové roľnícke domy z 19. - 20. stor. Ev. a. v kostol bol vysvätený r. 1787, renovovaný r. 1884 v neoklas. slohu s pamätnou tabuľou donátora a patróna ev. zboru v 18. stor. Daniela Tihanyiho. Ev. fara je neskoroklas. budova z čias okolo r. 1850 s pamätnou tabuľou Daniela Lehockého (1759 - 1841), ev. farára, publicistu a pedagóga, pôsobil tu v r. 1790 - 1841. V obci sa zachovávajú ľudové tradície a kultúra a pôsobia tu aj folklórne skupiny.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť