Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Valkovňa

Základné údaje
Leží vo V časti Horehronského podolia. Časti obce sú Nová Maša, Švábolka a Zlatno. Podniky dnešnej Valkovne vznikali na rozhraní 18. a 19. stor. okolo železného hámru v chotári Šumiaca. Jej názov pochádza od valcovne plechov vybudovaných r. 1834, ktoré sa vyrábali do r. 1926. Osady obce boli v r. 1954 odčlenené od Šumiaca a bola vytvorená samostatná obec Valkovňa. Nová Maša vznikla v 2. polovici 18. stor. okolo maše ako osada Šumiaca. V r. 1842 - 1839 tu bola postavená zlieváreň s hámrami, v r. 1842 - 1846 strojárenská dielňa, neskôr valcovňa. Švábolka bola pôvodne samota s hostincom, pri ktorom koncom 18. stor. postavili 3 železné hámre, v r. 1833 tu postavili veľkú valcovňu plechov (prvú v Uhorsku). Výroba tu bola zrušená r. 1926. Zlatno, ako samota v chotári Šumiaca, bola od konca 18. stor. osadou okolo 3 hámrov. V r. 1848 tu postavili valcovňu na tyčové železo. Nachádzajú sa tu technické pamiatky, budovy bývalých valcovní z konca 18. stor. a budova maše zo začiatku 19. stor.
M. č.: Nová Maša, Švábolka, Valkovňa, Zlatno.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť