Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nesluša

Základné údaje
Leží vo východnej časti Javorníkov v doline Neslušanky. Pahorkatinný až vrchovinný, v severnej časti hornatinný povrch chotára tvoria treťohorné flyšové horniny. Na väčšine plochy sú nesúvislé lesy. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Najstaršia zachovaná písomná správa, spolu s ohraničením chotára, je z r. 1367 (Neszlusa). Obec patrila budatínskemu panstvu. V r. 1598 mala 26 domov a mlyn, v r. 1658 6 valašských usadlostí, štyri sedliacke usadlosti a 5 želiarov. V r. 1720: 28 daňovníkov, r. 1784: 277 domov, 300 rodín a 1720 obyv. Zaoberali sa podomovým obchodom, drotárstvom, spracúvaním dreva a včelárstvom. Ešte za I. ČSR tu bol veľký počet drotárov. Obec mala pílu a rozvinuté ručné umelecké pletiarstvo. Fara bola zriadená v r. 1788, predtým obec patrila ku Kysuckému Novému Mestu. Rim. kat. kostol bol postavený v r. 1814. Obec má vybudovaný vodovod, je plynofikovaná a má zrekonštruovanú elektrickú sieť.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť