Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horná Mičiná

Základné údaje
Leží uprostred Zvolenskej vrchoviny v doline Mičinského potoka, po oboch stranách cesty z Ban. Bystrice do Zvolenskej Slatiny. Chotár v strednej časti Zvolenskej vrchoviny, ktorá má prevažne pahorkatinný ráz a v severozápadnej časti dosahuje najväčšiu výšku. Názvy obce: r. 1293 terra Myka, r. 1300 terra comitis Mike, r. 1309 Lehatha, r. 1395 Mykelyhotha, r. 1402 Mykefalva, r. 1469 Miczinawess, r. 1567 Miczina, r. 1808 Horná Mičiná a maď. Felsőmicsinye. V r. 1293 sa spomína ako vlastník Mika, ale išlo už o jestvujúcu staršiu obec, ktorá sa vyvinula na území patriacom Zvolenskému kráľovskému panstvu. Do polovice 16. stor. patrila Mičinskovcom, potom Benickovcom. Koncom 14. stor. sa rozdelila na Dolnú a Hornú. V 18. a 19. stor. sa obyvatelia zaoberali obchodom s obilím a dobytkom. V r. 1883 bryndziar K. Burkhardt zo Starých Hôr začal vyrábať plesnivý syr, ktorý konkuroval roquefortu. Tkáčstvo tu malo bohatú tradíciu. V r. 1936 - 1940 tu bol roľnícky družstevný liehovar a rafinéria. V obci sa nachádza ranogotický kostol sv. Michala z 13. stor., neskôr prestavaný s gotickou nástennou maľbou na presbytériu, zrúcanina renesančného kaštieľa zo 16. stor., ev. a. v. kostol z r. 1784 - 85, drevená stĺpiková zvonica s vysokou ihlanovou strechou. Dňa 26. 10. 1791 sa tu narodil spisovateľ Ján Chalupka, 1. 11. 1882 hudobný skladateľ August Horislav Krčméry, ktorý zhudobnil aj niektoré básne A. Sládkoviča. V H. Mičinej pôsobil Adam Chalupka (otec Sama a Jána Chalupku), Samuel Hojč, autor národných apológií a Samuel Rožnay, prekladateľ z literatúry gréckej, ruskej i poľskej.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť