Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Krásnohorská dlhá Lúka

Základné údaje
Leží v Rožňavskej kotline na sútoku potokov Čremošnej a Pačanského. S časť chotára sa rozprestiera na nive a kotlinovej pahorkatine, J časť na vápencovej Silickej Planine. V katastri obce sa nachádza Krásnohorská jaskyňa s 32,6 metrovým stalagmitom (najvyšším v Európe) a iné krasové formy. Obec je písomne doložená v r. 1338 ako Huziureth a patrila k panstvu Krásna Hôrka. Od r. 1567 bola poplatná Turkom, ktorí ju v r. 1570 vypálili a mnoho obyv. odvliekli do zajatia. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali pastierstvom, pálením vápna a uhlia, neskôr výrobou tehál a škridiel a teraz pracujú najmä v priemysle, poľnohosp., obchode, lesníctve, doprave a stavebníctve. Nachádza sa tu barok. rím. kat. kostol z r. 1754, ktorý bol začiatkom 20. stor. prestavaný a ZŠ pre 1. - 4. ročník. Krásnohorská jaskyňa je sprístupnená pre verejnosť iba v sprievode členov speleologického klubu. Na pôde hospodári súkromná firma.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť