Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Liptovský Trnovec

Základné údaje
Leží v strednej časti Liptovskej kotliny v doline potoka Petruška. Prvá písomná zmienka o Trnovci je z r. 1283. V r. 1429 získala obec krupinské mestské právo a v dokumentoch bola označovaná ako mestečko. Tunajší kostol zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi bol postavený niekedy v 14. stor. V 16. stor. bol zasvätený svätému Duchu. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., najmä pestovaním kapusty, konopí, hrachu, výrobou plátna, ale aj remeslami, varením piva, pálením pálenky, spracovaním dreva a pltníctvom. V 19. stor. si farbiari z Trnovca založili vlastný cech. Poľnohosp. ráz si obec zachovala aj v prvej polovici 20. stor. Jednotné roľnícke družstvo tu vzniklo v r. 1959. Bolo spoločné s obcou Beňušovce. Neskôr sa stalo súčasťou ŠM v Liptovskom Mikuláši. V r. 1972 bola k Trnovcu pričlenená obec Beňušovce. Prvá písomná zmienka o Beňušovciach pochádza z r. 1299, keď kráľ daroval majetok vyčlenený z chotára Trnovca synom Beneša. Na mieste pôvodného kostola bol v Trnovci rokoch 1819 - 1820 postavený klasicistický kostol svätého Ducha. Ev. a. v. kostol je modernou neogotickou stavbou z r. 1925 podľa projektov Jána Hlavaja. Na cintoríne v Beňušovciach sa nachádza kaplnka. Na severnej strane vodného diela Liptovská Mara sa nachádza ATC Liptovský Trnovec s kapacitou 1000 osôb, ktorý je v prevádzke počas letnej turistickej sezóny v mesiacoch máj až október. Na vstupe do obce sa nachádza reštaurácia Gold s kapacitou 60 stoličiek.

V obci sa narodil publicista, farár, oravský senior Samuel Novák a pôsobil humanistický spisovateľ Martin Moncovicenus.
M. č.: beňušovce, liptovský trnovec.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť