Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ratková

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria. V osade Repištia, admin. pripojenej k obci r. 1963, je ložisko železnej rudy. Prvá pís. zmienka z roku 1413 pod názvom Rathko, ale sídlo vzniklo pravdepodobne v polovici 13. stor. Súčasne s Ratkovou sa od pol. 14. stor. vyvíjali ďalšie dve sídla - Forovo a Proša, ktoré však v 15. a 16. stor. zanikli, kým Ratková sa vyvinula na remeselnícke a trhové stredisko. Už r. 1564 sa v chotári obce vyrábalo železo, na čo slúžili 3 pece a 4 hámre. Po tureckých vpádoch sa rozmohla remeselná výroba, ktorá sa rozvíjala v rámci viacerých cechov: čižmári, garbiari, plátenníci, súkenníci, valchári a i. R. 1800 tu bolo 310 majstrov a 116 tovarišov. V 2. pol. 19. stor. sa Ratková stala sídlom slúžnovského okresu až do roku 1919. V 20. stor. väčšina obyv. nachádza obživu v priem. závodoch v Jelšave a okolí a poľnohosp. v zlúčenom ŠM Tornaľa (1964). Svedectvom slávnej histórie obce Ratková ja zachované štvorcové námestie, ktoré patrí medzi najkrajšie v súčasných vidieckych obciach na Slovensku. Najvýraznejší je klas. dvojpodlažný dom z r. 1818 (bývalá ev. škola) a klas. dvojpodlažná budova z r. 1827 (bývalá radnica). Dominantou obce je neskorogotický ev. kostol zo 16. stor. Pri kostole sa nachádza zvonica postavená na prelome 18. a 19. stor. Z histórie je nutné spomenúť existenciu ev. mestskej latinskej školy v 18. stor. Od 30. r. 19. stor. tu účinkovala ústredná knižnica zásluhou učiteľa O. Chtváča. R. 1832 vznikol spolok pri ústrednej knižnici, ktorý pôsobil v 50. - 60. rokoch. R. 1846 vznikla nedeľná škola. Ratková má 2 kultúrne domy, knižnicu. Narodili sa tu viaceré významné osobnosti: ev. biskup a spisovateľ Daniel Bachát-Dumný (1840 - 1906), maliar Samo Beláni (1824 - 1852), publicista a prekladateľ Cyril Gallay (1857 - 1913), botanička Izabela Textorisová (1886 - 1949). Pôsobil tu historik a geograf Ladislav Bartholomaeides (1754 - 1825), básnici Matúš Roškovecius (16. - 17. stor.) a Michal Semian (1741 - 1812) a historik Andrej Šmál (1706 - 1766), ktorý v Ratkovej aj zomrel.

Repištia vznikli tiež asi koncom 13. stor., písomne sú doložené v r. 1427 ako Repas. Rozvoj nastal v 18. stor. v súvislosti s rozvojom remesiel v Ratkovej a železiarstva na okolí. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a pracovali v okolitých baniach. V Repištiach sa nachádza neskoroklas. zvonica z roku 1869 a zachovaná je pôvodná ľudová architektúra.
M. č.: ratková, repištia.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť