Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dačov Lom

Základné údaje
Obec je vzdialená 13 km od Veľkého Krtíša. Vznikla v r. 1943 zlúčením obcí Horný a Dolný Dačov Lom, ktoré patrili do Hontianskej župy. Obec má poľnohosp. charakter, obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, oviec a výrobou syra. JRD bolo založené v r. 1949, v súčasnosti je to družstevná akciová spoločnosť. Kultúrnou pamiatkou je ev. a. v., kostol pôvodne rím. kat. s patrocíniom sv. Mikuláša, s románskym portálom zamurovaným v obrannom múre z pol. 13. stor., goticky prestavaný koncom 15. stor. a r. 1713 obnovený s maľovaným stropom v lodi, r. 1905 reštaurovaný neogot. stavebnou úpravou arch. M. M. Harminca. Zaujímavé sú aj kamenné roľ. domy z 19. - 20. stor., z ktorých najstaršie sú kryté slamenými strechami s hlinenou podlahou. Pamätná tabuľa oslobodenia obce v r. 1945. Rodisko a pôsobisko viacerých významných osobností. V obci je pošta, obchod a kultúrny dom. Ľudové tradície a kultúra je udržiavaná folklórnou skupinou, obyvatelia sa zaoberajú výrobou opálok z prútia, dreveného náradia a nábytku, predmetov z rohoviny, tkaním plátna a súkna, výrobou tradičnej hontianskej paličkovanej čipky a ľudových odevov. Obec má dobré podmienky na agroturistiku, letnú, zimnú turistiku, zjazdové lyžovanie (dva lyžiarske vleky), cykloturistika.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť