Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vlkas

Základné údaje
Leží na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a na nive Žitavy, 13 km JZ od Šurian. V listine z r. 1221 sa spomína Andrej z obce Wolcaz (prvý známy názov). V r. 1231 bratia Predvoyovci z Trávnice darovaním časti z tejto dediny sa vyrovnali s manželkou a synmi ich niekdajšieho príbuzného. V r. 1293 sa uskutočnil spor magistra Ivanku a Štefana Kurviho o pozemky vo Wolkaze. V r. 1330 Karol Robert daroval obec Kačíkovcom. Nyáryovci vlastnili pozemky v r. 1534. Majetky tu mali Barlangovci a Balagovci ako aj rodina Mániovcov. V r. 1804 - 1810 sa spomína aj obec Malý Vlkas, ktorú kúpil Ján Malonyay od Štefana Gála. V r. 1822 bol v obci mlyn vo vlastníctve stolice predialistov vo Vrábľoch. Budovu školy postavili v r. 1865. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a rozvinutým tkáčstvom. JRD založili v r. 1950. Pôvodne barokový rím. kat. kostol z r. 1722 bol zač. 19. stor. klasicisticky prestavaný.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť