Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sklabiňa

Základné údaje
Nachádza sa vo V časti Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka. Sklabiňu máme po prvý raz listinne doloženú r. 1242 pri udelení donácie pre dražkovských zemanov. Osada Sklabiňa sa spomína r. 1258 a patrila do kráľovského majetku. Od 14. stor. do r. 1848 patrila do panstva Sklabinského hradu ako jeho podhradie. Dva panské majery sú zo 17. stor. Obyvatelia pracovali ako poľnohospodári, drevorubači, zaoberali sa olejkárstvom a podomovým obchodníctvom. Pred a počas SNP sa obec stala strediskom partizánskeho hnutia. Do Sklabine zišli partizánske skupiny a 21. 8. 1944 spolu s revolučným národným výborom vyhlásili obec za oslobodené územie Československa a vznik I. a II. partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika. Po potlačení SNP internovali 144 občanov z obce, z ktorých 20 zavraždili a desiatky ich odvliekli do Nemecka. Obyvatelia obce sa živia poľnohosp., JRD bolo založené r. 1952. Pomníky sa nachádzajú pri škole, symbolickom náhrobku na pamäť padlých a umučených v SNP, pomník so sochou partizána od R. Hornáka (1954), na cintoríne Spoločný hrob, v ktorom je pochovaných 24 padlých a umučených v SNP.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť