Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Breziny

Základné údaje
Ležia v severovýchodnej časti Pliešovskej kotliny na toku Neresnice, pred jej vstupom do Javoria, na rozhraní Štiavnických vrchov a Zvolenskej kotliny. Chotár je väčšinou odlesnený. Je tu prameň pitnej vody, ktorý zásobuje Zvolen. V chotári obce bol nájdený granatický andezit, ktorý sa využíva na dlažbu, a lokalita červenkastých granátov veľkostí až 1 cm. Názvy obce: r. 1808 Brezini; maď. Berezna; Zólyomberezna. V 13. stor. tu začali stavať obydlia novej samoty - Breziny, ktoré ešte v 17. a 18. stor. patrila k hradu Dobrá Niva. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1556. Samostatnou obcou sa stala začiatkom 19. stor. Počas SNP tu bola umiestnená jednotka SS. V marci 1945 odtiahli na Ostrý vrch, odkiaľ odstreľovali dedinu. Za účasť v SNP bolo vyznamenaných 32 občanov. Nachádza sa tu kombinát na výrobu zmesí, obilné silo, sušiareň mlieka a kameňolom. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp.. Ako pamiatka sa tu nachádza drevená zvonica na cintoríne, pochádzajúca z 19. stor.
M. č.: Dolné Breziny, Horné Breziny.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť