Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Staškovce

Základné údaje
Ležia v Ondavskej vrchovine v nadmorskej výške okolo 280 m. Vznikli v r. 1960 zlúčením dedín Veľké Staškovce a Malé Staškovce. Dedina pri pravom brehu Chotčianky bola majetkovou súčasťou panstva Makovica a patrila do Šarišskej stolice. Založil ju šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1400. Prvý písomný doklad o nej pochádza z r. 1414. V r. 1427 tu hospodárilo do 15 domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 5 domov a mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 9 až 5 poddanských domácností, v r. 1900 bolo 177 obyvateľov. Dedina pri ľavom brehu Chotčianky bola majetkovou súčasťou stropkovského panstva. Najstarší písomný doklad o nej pochádza z r. 1408. V r. 1600 malo sídlisko asi 8 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 12 až 9 poddanských domácností, v r. 1900 bolo 95 obyvateľov. V zlúčenej obci Staškovce bolo v r. 1970 337 obyvateľov. Obec je obklopená prevažne listnatými lesmi a kopcami. V obci bolo poľnohospodárske družstvo a ŠM, ktoré sú t. č. v likvidácii. Mladí ľudia odchádzajú za prácou do ČR. V obci sa nachádza MŠ. V r. 2001 bola v obci zriadená farnosť. V budúcnosti je možnosť investovania do infraštruktúry, kultúry a poľnohospodárstva.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť