Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľký Lom

Základné údaje
Podhorská obec na Krupinskej planine, 22 km S od Veľkého Krtíša. Dedina sa spomína až r. 1573, je však staršia, pravdepodobne zo 14. stor. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohosp. a chovom dobytka. V súčasnosti je tu PD Suché Brezovo - Veľký Lom. Klas. ev. a. v. kostol je z r. 1842, sedliacke domy sú z 19. - 20. stor. dvoj - a trojpriestorové, typ novohradských ľud. domov, pamätník Štefana Tučeka (1921 - 1943) profašistického bojovníka, tankistu 1. čs. armády, hrdinu druhej svet. vojny a pamätník padlým v SNP r. 1944. V obci je aj múzeum s expozíciou kováčskeho remesla (vyhňa) a pamätná tabuľa Jána Dérera (1847 - 1904) ev. farára, publicistu a pedagóga, profesora prvých slovenských gymnázií v Revúcej a v Martine, ktorý tu pôsobil a je pochovaný. V obci sa zachováva slovenský folklór, lomiansky kroj, piesne a nárečie. Inštalovaná je slovenská izba a pôsobí tu FS Lomianka. Obec má dobré podmienky pre turistiku, poľovníctvo, zber lesných plodov a húb.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť