Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Závod

Základné údaje
V priebehu 14. a 15. storočia patrila obec s kostolom postaveným v roku 1339 k holíčskemu panstvu. Pokiaľ sa týka nového názvu obce Zabod, Zavod, je veľmi pravdepodobné, že bol odvodený od maďarského zab = ovos, čo by podporilo teóriu o Závode ako prepriahacej a občerstvovacej stanici na stredovekej diaľkovej obchodnej ceste. Závod bol včlenený do panstva Ostrý Kameň začiatkom 16. storočia. V roku 1608 dáva Martin Czobor do zálohu svoju čiastku v Závode (Zawad) a okolitých obciach Jánovi Keglevicsovi za 1400 florénov i v Závode. V roku 1614 uzavrel Michal Czobor s Alžbetou majetkovú dohodu o rozdelení jej čiastky v ostriežskom panstve. V tejto dohode sa spomína obec Závod, v ktorej v tom čase bolo 12 polovičných usadlostí, 2 domkári, 6 želiarov, 2 opustené celé usadlosti a 8 opustených polovičných usadlostí. V roku 1676 Anna Czoborová ponúkla bratislavskej kapitule ako hypotéku na otcovu pôžičku - obec Závod. V roku 1665 mal Závod 45 rodín, v r. 1720 38 daňovníkov, v roku 1828 bolo v obci 320 domov a 2305 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a remeslami.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť