Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kuzmice

Základné údaje
Ležia v strednej časti doliny Roňvy v nadm. výške okolo 156 m. Predpokladá sa, že sídlisko založil zeman v polovici 13. stor. Najstarší písomný doklad o dedine je z r. 1270. Od druhej polovice 13. stor. jestvoval v dedine kostol. V r. 1427 v dedine hospodárilo do 15 poddanských domácností. V r. 1600 mala 17 poddanských domov, kúrie zemanov, kostol a faru. V r. 1715 až 1720 žilo v Kuzmiciach 9 poddanských domácností. V chotári sa nachádzali aj vinice. V r. 1828 bolo 84 domov a 624 obyv., v r. 1900 bolo 834 obyv., v r. 1970 1521 obyv. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1904, gr. kat. kostol z r. 1906.
M. č.: dancov potok, kuzmice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť