Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žarnov

Základné údaje
Leží v záp. časti Košickej kotliny na úpätí Bodvianskej vrchoviny. Chotár je odlesnená vrchovina s hnedozemami, malá sev. časť na nive Bodvy s nivnými a lužnými pôdami na mladotreťohorných uloženinách. Obec bola osídlená už v paleolite - szeletien, v neolite, v dobe halštatskej a rímskej, odkrylo sa slovan. sídlisko z 9. stor. Doložená je r. 1332 už ako vyvinutá obec. Pôvodne mala funkciu služobníckej osady Turnianskeho hradu. Patrila tunajším zemanom. R. 1427 mal 28 port, r. 1660 11 rodín, r. 1828 89 domov a 811 obyv. Živili sa najmä roľníctvom a poľnohosp. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Počas prechodu frontu v 2. svet. vojne bola poškodená. Do r. 1946 bol v obci v prevádzke kameňolom a mlyn, píla do r. 1955. Kostol ref. klas. z r. 1810, veža z pol. 19. stor. Kaštieľ klas. z r. 1822. Kostol rím. kat. klas. z r.1833. Filiálka gr. kat. far. úradu v Chorvátoch. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť