Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lukáčovce

Základné údaje
Obec leží v Z časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 15 km SZ od Nitry. Archeologické nálezy sú z neolitu (lengyelská kultúra), eneolitu, st. doby bronzovej a z obdobia Veľkej Moravy. Mohylovitý útvar je najneskoršie z 13. stor. V listine z r. 1264 je zmienka o ceste vedúcej do dediny Lakach. V 14. a 15. stor. ju vlastnili šľachtici zo Seku, v r. 1418 Stibor zo Stiboríc. Koncom 15. stor. nitriansky biskup A. Šankovský kúpil pozemky od Baltazára de Lakachy. V r. 1571 platili daň Ostrihomskému arcibiskupstvu. V daňových súpisoch z r. 1600 a 1601 je medzi vypálenými obcami. V r. 1664 29 daňovníkov odvádzalo daň tureckej správe. Zmienka o škole je z roku 1732. V 18. stor. je potvrdená existencia biskupských jatiek, mlynu a tehelne. Celoobecné JRD vzniklo v r. 1956. V súčasnosti obyvatelia pracujú v Nitre a Hlohovci. Pôvodná gotická kúria z 15. stor. bola prestavaná na renesančný kaštieľ. Rím. kat. kostol sv. Jána Nepomuka z r. 1792 stojí na mieste neskoroklasicistického kostola sv. Martina, postaveného už v r. 1332 v neznámom štýle. V obci stojí Mariánsky stĺp a na fare je pamätná tabuľa venovaná J. Fándlymu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť