Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nová Lesná

Základné údaje
Nachádza sa na styku Popradskej kotliny, severne od Popradu. Časť chotára je súčasťou rezervácie TANAP. Názvy: Villa Menhardi, Menartwaltorph, Endeufalwa alebo Menardwaldorf. Jej územie bolo obývané už v eneolite a mladšej dobe bronzovej. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1315. Založili ju Berzeviczyovci v 13. stor. V 16. stor. patrila hradnému panstvu Spiš, koncom 18. stor. Berzeviczyovcom a Horváth - Stanczitsovcom. Obyvatelia pestovali ľan, zaoberali sa povozníctvom a poľovníctvom. Za 1. ČSR sa venovali aj práci v tatranských podnikoch cestovného ruchu. V posledných desaťročiach výrazne vzrástla rekreačná funkcia obce. Rím. kat. kostol Zvestovania Pána, pôvodne gotický z polovice 13. stor., bol v roku 1815 klasicisticky prestavaný. Ev. a. v. klasicistický z roku 1792 po požiari obnovili v roku 1859. Nachádza sa tu materská škola a obecná knižnica. Pravidelným podujatím je Memoriál Jána Stilla - beh do vrchu z Novej Lesnej na Hrebienok. Sú tu vyznačené cykloturistické a lyžiarske bežecké trasy, lyžiarsky vlek pre začiatočníkov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť