Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lovinobaňa

Základné údaje
Obec Lovinobaňa je spádovou obcou horného Novohradu. K obci je pričlenená obec Uderiná. Spoločne hospodária od r. 1971. Uderiná sa spomína ako Wdarnya v r. 1467 keď bola samostatnou obcou. Lovinobaňa leží na JZ veporského Slov. rudohoria na J svahoch v doline potoka Kriváň. Pramenia tu potoky Uderianka a Salajka (Lovinka). Členitý chotár tvoria žuly, kryštalické žuly, kryštalické bridlice s výskytom železných rúd a farebných kovov. V minulosti sa tu ťažilo striebro, v náplavoch zlato. V okolí obce sú treťohorné uloženiny poltárskej formácie (íly, piesky, štrky). V k. ú sú listnaté lesy s bohatou flórou a faunou. Archeologické nálezy sú z doby bronzovej, hrádok z 12. stor. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1336, patrila Lossonczyovcom, od r. 1657 časť obce patrila Divínskemu panstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., baníctvom a spracúvaním dreva. V obci je Chrám sv. Mikuláša z r. 1336 pôvodne s drevenou zvonicou, neskôr murovanou. Neskoroklasicistický ev. a. v. kostol je z r. 1863 postavený na mieste gotického kostola, ev. a. v. kostol v Uderinej je z r. 1840, nový rím. kat. kostol Sedembolestnej Panny Márie v Lovinobani bol postavený v r. 1994. V obci sa nachádza stredisko magnezitového priemyslu. Je tu roľnícke skladište. Lovinobančania už v 16. stor. odchádzali študovať na Krakovskú univerzitu. V súčasnosti je tu MŠ, ZŠ pre 1. - 9. roč., kultúrny dom, verejná čitáreň, 2 futbalové ihriská, telocvičňa, obchodný dom, zdravotnícke stredisko, lekáreň. Každoročne sa tu usporadúva súťaž v ryžovaní zlata. Obec patrí do mikroregiónu Javor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť