Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horné Obdokovce

Základné údaje
Obec leží v údolí Perkovského potoka. Do katastra obce patrí osada Bodok. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1246 pod názvom terre Bodoch v darovacej listine kráľa Belu IV. Vitkovi z rodu Ludanickovcov. Listina je falzifikát zo 14. stor. a tak platnou prvou zmienkou o obci je listina z r. 1283, kedy spomínaný Vitko dostal od kráľa Ladislava IV. opustený kráľovský majetok Pusté Obdokovce, vtedy nazývané Budak a dnes, ako osada Bodok je súčasťou obce. V pol. 16. stor. sa vlastníkmi obce stali Berényiovci. Obec bola počas tureckých nájazdov, v r. 1532 a 1599 dvakrát vypálená. V r. 1664 - 1665 boli H. Obdokovce pod tureckou správou a odvádzali jej dane. V r. 1877 odkúpil od Františka Berényiho veľkostatok aj s kaštieľom Alexander Stummer, r. 1923 ho prenajali Schlezingerovcom. V r. 1942 bol v obci postavený kultúrny dom. V r. 1945 bol veľkostatok skonfiškovaný a rozparcelovaný a v r. 1950 bolo založené JRD. V r. 1967 bolo dokončené obchodné centrum, v r. 1971 budova MNV, v r. 1972 materská škola a v r. 1984 dom smútku. Po r. 1990 sa vybudoval v obci vodovod a obec bola plynofikovaná. V obci je škola, materská škola, obv. zdravotné stredisko. Renesančný kaštieľ rodu Stummerovcov z r. 1650 dnes slúži ako domov sociálnych služieb.
M. č.: Bodok, Horné Obdokovce, Obsolovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť