Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sokoľ

Základné údaje
Leží na styku sev. časti Košickej kotliny a vých. svahov Slovenského rudohoria. Záp. časť chotára sa zvažuje na vých. z hornatiny a vrchoviny s bukovým lesom do odlesnenej terasovej plošiny a úzkej nivy Hornádu. Má illimerizované a hnedé lesné pôdy. Pravdepodobne na rozhraní 13. a 14. stor. bol postavený hrad Sokoľ, ktorý niektorí historici stotožňujú s hradom na kopci Hradová. Hrad sa stal strediskom panstva Sokoľ. V 14. stor. mala mýtnicu pre plte. R. 1427 tu bolo 20 port. Majiteľmi v priebehu 14. a 15. stor. boli Drugethovci, kráľ, Rozgonyiovci, Bubekovci, Palocsayovci, mesto Košice. R. 1787 mala obec 55 domov a 367 obyv., r. 1828 60 domov a 478 obyv. V 2. pol. 19. stor. v obci ťažili dolomit a piesok. Obyv. sa živili poľnohosp. a prácou v lesoch. Zrúcaniny ranogot. hradu z prelomu 13. a 14. stor. Rím. kat. kostol z r. 1995. Filiálka rím. kat. far. úradu v Družstevnej pri Hornáde. Filiálka gr. kat. far. úradu v Košiciach. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť