Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Opatovská Nová Ves

Základné údaje
Obec v Ipeľskej kotline, 23 km od Veľkého Krtíša, v južnej časti okresu. Vznikla spojením dvoch samostatných dedín Opatovce a Nová Ves. Niektorá z nich sa spomína v listine z r. 1277 ako zem bzovíckeho kláštora, ale nie je vylúčené, že na túto obec sa vzťahuje aj Nova villa v listine z r. 1135. Obyv. pracovali väčšinou v poľnohosp. Od r. 1965 tu bola šľachtiteľská vinohradnícka stanica Výskumného ústavu vinohradníctva a vinárstva, v súčasnosti sú tu súkromní podnikatelia v oblasti vinohradníctva, ovocinárstva a zeleninárstva. Z kultúrnych pamiatok k najstarším patrí prícestná socha sv. Jána Nepomuckého, kamenná polychromická ľudová práca z pol. 19. stor., reliéf sv. Jána Nepomuckého v obecnom cintoríne pri Dome smútku. V zrekonštruovaných priestoroch býv. výskumného vinohradníckeho ústavu je stredisko pre imigrantov a firma zaoberajúca sa vinohradníctvom a vinárstvom. Obec má kultúrny dom, základnú školu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť