Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čajkov

Základné údaje
Nachádza sa na J úpätí Štiavnických vrchov, 9 km na S od Levíc. Chotár obce bol súvisle osídlený už od neolitu (archeologické nálezy - neolitné sídlisko, hroby lengyelskej kultúry, sídliská z doby bronzovej, halštatskej, laténskej a veľkomoravskej). Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1276. Patrila pôvodne kláštoru v Hronskom Beňadiku. Už v stredoveku tu boli kvalitné vinice, víno z nich sa dodávalo do banských miest. V júli 1664 sa neďaleko Čajkova odohrala bitka pri Leviciach, v ktorej cisárske vojská porazili osmanskú armádu. Po oslobodení J Slovenska od osmanskej nadvlády bol Čajkov najväčšou dedinou Tekovskej stolice. Podľa súpisov z r. 1715 a 1720 Čajkov vynikal kvalitným vínom, rozvinutou poľnohosp. produkciou a dostatkom dreva. V r. 1775 - 1777 tu bol postavený nový kostol, samostatná fara bola obnovená v r. 1787. V 19. stor. a v 1. pol. 20. stor. Čajkov patril medzi najbohatšie obce regiónu, s vyspelou ľudovou kultúrou. Za 1. svet. vojny tu pôsobil národný buditeľ, kňaz J. Novák. Od r. 1949 časť obyvateľov pracuje v priemysle (najmä v podniku SES Tlmače, ale i v Leviciach), v r. 1951 - 1991 tu existovalo JRD, od r. 1974 integrujúce aj okolité družstvá v Hronských Kosihách, Rybníku a v Podlužanoch. V obci je obecný úrad, ZŠ, MŠ, pošta, kultúrny dom a obecná knižnica, pôsobí tu folklórny súbor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť