Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Švábovce

Základné údaje
Ležia v Popradskej kotline 5 km juhovýchodne od mesta Poprad. Vyviera tu minerálny prameň a vyskytujú sa ložiská mangánovej rudy. Severovýchodne od obce sa nachádza prírodná rezervácia Švábovská stráň, ktorá ochraňuje botanicky výnimočne hodnotné územie s výskytom hlaváča jarného. Názvy: Villa Sweui, Suap, Swabovcze. Zachovali sa tu sídliskové nálezy otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1278. V roku 1294 ju Ondrej III. daroval Arnoldovi, synovi Lenárta Hrhovského (Görgeya)-Švábyho za hrad Plaveč. Podľa Švábyho dostala obec meno. Začiatkom 20. stor. boli Švábovce baníckou obcou. Ťažba bola ukončená v 80. rokoch 20. stor. Okrem baníctva sa obyvateľstvo živilo poľnohosp. V súčasnosti sa tu rozvinulo drobné podnikanie a cestovný ruch. Rím. kat. kostol Krista Kráľa, gotický z polovice 13. stor., prestavaný v 14. stor., má gotické nástenné maľby. Ev. a. v. kostol bol postavený v r. 1970. V obci je základná a dve materské školy, praktickí lekári pre deti a dospelých, zubná ambulancia, lekáreň a Obecný klub s možnosťou ubytovania.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť