Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zádiel

Základné údaje
Leží v Turnianskej kotline na náplavovom kuželi Blatnice. V podloží sú mladotreťohorné uloženiny. Chotár je pahorkatinný. Má lužné a nivné pôdy, rendziny a hnedozeme, v sev. časti na vápencovej planine Horného vrchu a na Zádielskej planine je vrchovinný. Planiny sú rozdelené Zádielskym kaňonom so zaujímavými útvarmi. V kaňone je štátna prírodná rezervácia Zádielska dolina, v ktorej je zároveň rekreačné stredisko. Osídlenie v neolite - bukovohorská kultúra, v eneolite - kanelovaná keramika, v st. i ml. dobe bronzovej, halštatskej, laténskej - púchovská kultúra. Obec je doložená v r. 1317. Patrila viacerým zemanom, od 16. stor. panstvu Turňa. V 17. stor. bola spustošená a koncom tohto storočia sa v nej usídlili protestanti vykázaní z Turne. R. 1715 mala vinice a 8 domácností, r. 1720 mlyn, r. 1828 44 domov a 369 obyv. Pracovali ako roľníci a poľnohosp. robotníci. V r. 1938 - 1945 patrila Maďarsku. Kostol ref. z konca 18. stor. Filiálka gr. kat. far. úradu v Chorvátoch. MŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť