Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Beniakovce

Základné údaje
Obec leží v doline Torysy v Košickej kotline. Dubový a hrabový les v záp. časti, nivná a hnedozemná pôda. V chotári je bažantnica. Názov obce odvodený od os. mena Beňadik. Prvá pís. zmienka dnešného názvu z r. 1379 (Benyekfalua), predtým vystupovala pod iným názvom (r. 1339 Hydwege). V 1. pol. 14. stor. vo vlastníctve potomkov uhorského palatína Reynolda bývajúcich v Rozhanovciach. Koncom 16. stor. 30 domov, zmiešané slovensko - maďarské obyv. Z r. 1696 doložený drevený ev. kostol. Rím. kat. kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ev. a. v. modlitebňa. Fil. rím. kat. far. úrad Rozhanovce, fil. gr. kat. far. úrad Kráľovce, fil. ev. a. v. cirk. zboru Budimír. R. 2001 posvätená zvonica a obecné symboly. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Sídlo Združenia obcí Toryského mikroregiónu. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť